Nyhedsbrev efterårsarrangementer 2021

Kære medlemmer af Stenløse Kunstforening.

Corona restriktionerne er nu ændret så meget, at vi atter kan færdes rundt omkring på næsten normal vis. Alle Kunstforeningens medlemmer formodes at være færdigvaccinerede. Så nu kan vi igen planlægge besøg på udstillinger m.m.

Vi har ikke været i kontakt med hinanden i godt 1 år, det seneste arrangement var Picasso i februar 2020, så det bliver interessant at se, hvor mange medlemmer, der stadig ønsker medlemskab. Kontingentet der blev fastsat for år 2020 dækker også år 2021.

Bestyrelsen er ved at tilrettelægge et program for sidste halvår af 2021. Arrangementerne er følgende:

19. august 2021. Bustur til Lolland. Besøg på Richard Winthers Hus, frokost på Den Gl. Købmandsgård, besøg på Dodekalitten. Kunstforeningen betaler frokosten. Indbydelse udsendes snarest.

11. september 2021. Kronborg Slot, hvor vi skal se Kongerækken, fakta og fantasi med Jim Lyngvig og Poul Grinder-Hansen.

16. oktober 2021. Gl. Strand, udstillingen Gnist med 3 markante kunstnere Willumsen, Olivia Holm-Møller og Asger Jorn.

18. november 2021. Louisiana hvor vi skal se den interessante udstilling af Jens Adolf Jerichau, der trods sit kort liv (26 år) nåede at skabe inspiration for kommende kendte malere.

Ultimo november/primo december. Besøg på et bronzestøberi i arbejde. Den endelige dato fastsættes senere i aftale med bronzestøberen.

Bestyrelsen håber, at ovenstående arrangementer kan vække medlemmernes interesse og, at vi igen kan få sat liv i Kunstforeningen efter et års nedlukning.