Kære medlemmer.


I ønskes alle et godt helbred og jeg håber, at I passer på hinanden og jer selv, så vi kan
ses i efteråret.


Vi er rigtig kede af, at de mange spændende besøg, bestyrelsen havde planlagt i dette
forår, ikke kunne lade sig gennemføre med de bestemmelser, vi har haft.
Vi havde håbet meget på, at busturen til Lolland, Richard Winthers museum og
Dodekalitten kunne gennemføres, men vi håber på, at det kan lade sig gøre til næste forår.
Bestyrelsen har holdt et bestyrelsesmøde, hvor alle deltog. Vi har truffet en del
beslutninger for resten af året.


Kontingent
      • Vi har vedtaget, at kontingentet på 200 kr. skal gælde for både 2020 og 2021.
      • Så de medlemmer, der endnu ikke har betalt for 2020, bedes gøre det snarest på
        foreningens konto i Arbejdernes Landsbank: 5339 0244489

Generalforsamling
      • Vi afholder ikke generalforsamling 2019 i efteråret, men venter til næste forår.

Program for efteråret 2020

Vi vil sørge for, at alle afstandskrav er overhold, og alle besøg er med guide.
      • Lørdag den 22. august besøger vi den store Kongsgård i Lejre, som lige er indviet af
        dronningen. En stor og spændende bygning, en rekonstruktion af de haller, som er
        fundet i Fuglebjerg, Tissø, Lejre og Erritsø, alle bygninger fra omkring år 700.
        beliggende på det sted, hvor de mange stolpehuller er fundet.
      • Søndag den 19. september besøg i Cisternerne, i Søndermarken lige ved
        Frederiksberg Slot. En kunstnerisk oplevelse oplevet fra båd, som man selv skal ro.
      • Lørdag den 24. oktober tur til Sophienholm, hvor kunstneren Vipsgaard udstiller.
      • Lørdag den 21. november, den længe ventede tur til Statens museum for Kunst, for at
        se den meget roste retrospektive udstilling med Anna Anker
      • Lørdag den 12. december, galleritur til Rørholmsgade


Pas på jer alle sammen, til vi ses igen i Lejre til årets oplevelse, Kongsgården

På en samlet bestyrelses vegne

Lone Lunding
formand