• Hjem
  • General forsamling

Indkaldes 2018


 S   T   E   N   L   Ø   S   E      K   U   N   S   T   F   O   R   E   N   I   N   G

 

Kom til generalforsamling i Stenløse Kulturhus, (detgamle rådhus i Stenløse) i salen i stueetagen torsdag den 15. marts 2018, klokken 19.00.

Foreningen vil være vært ved lidt ost, pølse, vand og rødvin.

DAGSORDEN IFØLGE FORENINGENS VEDTÆGTER § 8:


a) Valg af dirigent og referent
b) Formandens beretning (skriftlig beretning vedlagt)
c) Kassererens beretning
d) Godkendelse og fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelse, i lige år 3 medlemmer og 1 suppleant, så på generalforsamlingen skal
vælges 3 medlemmer for 2 år, og 1 suppleant for 1 år. På valg er
• Egon Sørensen, villig til genvalg
• Lone Lunding, villig til genvalg
• Søren Poulsen, villig til genvalg
• 1 suppleant, for et år, Kirsten Berner, genopstiller ikke..
• Valg af revisor, Bitten Clausen villig til genvalg
• Valg af revisorsuppleant Charlotte Poulsen, villig til genvalg
g) Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i
hænde 8 dage før generalforsamlingen, 07.marts, til Lone Lunding, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen,

Socialt samvær og hyggestund samt besigtigelse af M/K-udstillingen, som er opstillet i salen
indtil søndag 18. marts.


Med venlig hilsen
Lone Lunding