Åbne Atelierdøre

Foreningen Kunst i Midten er oprettet af udøvende kunstnere med bopæl og atelier i kommunerne Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev.Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de udøvende kunstnere og deres værker samt varetage kunstnernes interesser.Ved det årligt arrangement ”Åbne atelierdøre”, der afholdes sidst i august måned, er der adgang til kunstnernes atelier.Læs mere om Kunst i Midten på hjemmesiden: www.kunstimidten.dk