General forsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Stenløse Kunstforening på Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse,

tirsdag d. 30. marts 2023, klokken 19.30.

DAGSORDEN IFØLGE FORENINGENS VEDTÆGT § 8:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Formandens beretning.

 3. Regnskab 2022.

 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelse
  Bestyrelsen består i dag af
  – Lone Lunding valgt i 2022,
  – Egon Sørensen valgt i 2022,
  – Kirsten Møller Jensen valgt i 2022,
  – Jørgen Karlsson valgt i 2019,
  – Per Aagaard valgt i 2019.
  I ulige år skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er

a) Jørgen Karlsson, villig til genvalg,

b) Per Aagaard, villig til genvalg,

d) Suppleant Søren Poulsen, villig til genvalg

e) revisor, Bitten Clausen, villig til genvalg.

f) Revisorsuppleant Charlotte Poulsen, villig til genvalg.

 1. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen, senest 22. marts, og sendes til Lone Lunding, på mailadresse: olelone@mail.dk.


Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen


Efter generalforsamlingen,

Socialt samvær og hyggestund. Der serveres kaffe, te, øl og vand samt brød og pålæg.

Tilmelding til samværet efter generalforsamlingen skal ske senest mandag d. 27. marts til Per Aagaard, per@diktam.dk.

Med venlig hilsen

Lone Lunding