General forsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Stenløse Kunstfor-ening på Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse,
tirsdag d. 5. april 2022, klokken 19.30.

DAGSORDEN IFØLGE FORENINGENS VEDTÆGT § 8:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2020 + 2021.
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2022.
5. Indkomne forslag a) Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af vedtægten på baggrund af Kom- munens opfordring. Ændringsforslaget vedhæftet med ændringer i rød skrift.
6. Valg af bestyrelse Da generalforsamling i 2020 og 2021 ikke blev afholdt, er de i 2018 valgte på valg i 2022 (lige år, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer skal udpeges; de 2      bestyrelsesmedlem-mer valgt i 2019 er på valg i 2023, ulige år).
    På valg er
                     a) Lone Lunding, villig til genvalg,
                     b) Egon Sørensen, villig til genvalg,
                     c) Kirsten Møller Jensen, villig til genvalg.
                     d) suppleant, for et år. Bestyrelsen foreslår Søren Poulsen.
                     e) revisor, Bitten Clausen, villig til genvalg.
                     f) Revisorsuppleant Charlotte Poulsen, villig til genvalg.
7. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen, senest 29. marts, til Lone Lunding, på mail-adresse: olelone@mail.dk.
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen

 

Efter generalforsamlingen,

Socialt samvær og hyggestund. Der serveres kaffe, te, øl og vand samt boller med pålæg.

Med venlig hilsen
Lone Lunding