Om Forening

Stenløse Kunstforenings første 20 års ”Kunsthistorie”

Af forhenværende formand og medlem nummer 1, Jørgen Vilsøe.

Stenløse Kunstforening kom til verden på initiativ fra Kunstnergruppen M/K, der i nogen tid havde” lagt billet ind” hos Kulturelt Samråd vedr. godkendelse og evt. tilskud og udstillingsplads i Stenløse Kommune. Samrådet ville bl.a. ikke acceptere Kunstnergruppen som tilskuds- og lokale berettiget, hvis den udstillede kunst blev mærket med salgspris! Gode råd var dyre – og hvad var mere nærliggende end at starte en kunstforening med et sæt regler og vedtægter som de kommunale myndigheder kunne godkende!
Den 24. februar 1994 indkaldte Kunstnergruppen derfor til stiftende generalforsamling i Stenløse Kirkes menighedshus. Ca. 20 interesserede borgere mødte op og en foreningsbestyrelse blev valgt. En bestyrelse, som med få udskiftninger, har fungeret lige siden. Den indsendte ansøgning om foreningsstatus i Stenløse Kommune blev godkendt af Kommunalbestyrelsen, hvorefter det blev overdraget
Kunstforeningens bestyrelse at samarbejde med Kulturelt Samråd. Jørgen Vilsøe overtog herefter Karl Gustav Jørgensens plads i Samrådets bestyrelse for at varetage Kunstforeningens interesser.
Kunstforeningen var bl.a. med i det nystartede Ganløse Kulturhus, hvor foreningen deltog i bestyrelsen og istandsættelsen at stedet (Ganløse Skoles gamle gymnastiksal), ligesom foreningen sammen med Kulturelt Samråd fik bevilget penge til udstillingsvægge og lys.
Senere startede Kunstforeningen et samarbejde med daværende Stenløse Bibliotek, ligesom Kunstforeningen stadig samarbejder med Folkeuniversitetet i Egedal Kommune omkring kunstforedrag og -besøg. Bestyrelsen forsøgte gennem nogle år at få et samarbejde i gang med andre kunstgrupper – hvilket ikke lykkedes. Derimod har foreningen fået et glimrende forhold til den gamle Ballerup-Måløv Kommunes kunstforening; Ledøje/Smørum Kunstforening, og adgang til denne forenings udstillingsfaciliteter i Smørum.
Stenløse Kunstforenings bestyrelse har gennem alle årene inspireret til – og gennemført ca. 10 arrangementer årligt, alle med en professionel kunsthistoriker som guide. Foreningens opsparede midler bliver især udnyttet til medlemstilskud til kunstforedrag og udstillingsbesøg.
Fra en lille sammenspist flok kunstinteresserede har foreningen haft vokseværk – i perioder med op til 90 medlemmer. Årsprogrammet har været alsidigt og spændende – lige fra besøg på de største museer og besøg på nye og lokale museer – til galleribesøg i det indre København, på kalkmaleri-tur i lokale kirker – besøg på Kastellet i København – i Jørn Utzons verdenskendte kirke i Bagsværd – tur til Malmø Kunstmuseum – Fyn-tur til bl.a. Johannes Larsen Museet i Kerteminde – samt årlige kunstforedrag, bl.a. i forbindelse med foreningens generalforsamling (se de sidste tre 1/2års programmer i “tidligere arrangementer”).
Et meget alsidigt program, som gennem de sidste 20 år har givet medlemmerne mange gode oplevelser og nye kunstvenner.