Budget

BUDGETFORSLAG 2022 

   

Regnskab

2022 

2021

INDTÆGTER 

Kontingenter 

Indtægt, arrangementer 

Renteindtægt 

Tilskud 

Indtægt i alt 

UDGIFTER 

Generalforsamling  

Udstillinger 

Arrangementer 

Guide 

Bestyrelsesmøder 

Administration 

K/K-gruppen, tilskud 

Repræsentation 

Gebyr

13400 

24750 

640,00 

11.395,00

38150 

2000 

27500 

9900 

500 

500 

250 

12.035,00 

21.889,15 

1.700,00 

2.273,00 

526,75 

500,00 

234,00

Udgift i alt

40650 

27.122,90

RESULTAT

-2500 

-15.087,90

Kontingenter: 67 medl.

Arrangem.indægt: 11 stk. med gnsl. 25 medl. til 90 kr. Arrangm. Udgift: 11 stk. med gnsl. 25 medl. Entré 100 

Guide: 11 á 900 

Kontingent: 200 kr. pr. medlem. 

Godkendt på generalforsamlingen 05.04.2022