Halvårsprogram

Programoversigt for efterår 2022

Bestyrelsen har tilrettelagt følgende ture:

1. Fredag d. 19. august: Køge Kunstmuseum, KØS. En udstilling om kunst i det offentlige rum; forarbejder og arkivmateriale til kunst, der kiler sig ind forskellige
steder, hvor vi færdes.

2. Fredag d. 16. september: Munkeruphus i Dronningmølle. Udstillingen ”Drifting Woods” er en forgrenende og filmisk installation, hvor historier fra den nordlige skovgenfortælles.

3. Fredag d. 14. oktober: Glyptoteket, der fejrer 125 års jubilæum og har ført flere af salene tilbage til de opringelige vægfarver.

4. November: Bestyrelsen arbejder på et besøg hos en arbejdende kunstner. Derfor er dato ikke kendt. Såfremt det ikke lykkes overvejes et besøg på Det nyrenoverede Designmuseum i Bredgade i København.

5. Lørdag d. 10. december: Metalskolen i Jørlunde. Rundvisning i Metalskolens righoldige kunstsamling og afslutning med julefrokost.

Der vil som sædvanlig blive udsendt en særskilt indbydelse, hvoraf fremgår oplysning om arrangementet.
Der tages forbehold for ændringer af datoerne, idet aftale med museerne endnu ikke er indgået.