Årsbrev


Kære medlemmer. 


I ønskes alle et godt nytår. Og tak for jeres opbakning til arrangementerne i 2019.
Bestyrelsen håber, at programmet for foråret 2020 vil interessere jer. Der er flere
inspirerende udstillinger. Årets første arrangement er Corner på Sophienholm, som i år
byder velkommen til en stor og flot udstilling med et repræsentativt udvalg af dansk
nutidskunst. Som sidste arrangement i forår 2020 vil Foreningen arrangere en heldagstur
til Lolland med en bustur betalt af Foreningen.


Kontingentet for 2020 er uforandret på 200 kr. pr. medlem og skal betales inden
generalforsamlingen på Foreningens konto i Arbejdernes Landsbank: 5339 0244489.
Betalingen for arrangementerne betales også på ovenstående bankkonto, men kontant
betaling på stedet accepteres; det er dog en lettelse for kassereren, at entrébetalingen
sker forud for arrangementerne.
Tilmeldelse til arrangementerne skal ske til kassereren på mail: per@diktam.dk, eller på
telefon 4240 9068.


Programoversigt for forår 2020:
1) Lørdag d. 25. januar: Corner på Sophienholm.
2) Lørdag d. 22. februar: Arken, Picasso.
3) Lørdag d. 21. marts: Nikolai Kirke og Gl. Strand, Leonard Cohen.
4) Lørdag d. 18. april: Statens Museum for Kunst, Anna Ancher
5) Tirsdag d. 26. maj: Davids Samling, fra Philipsen til Salto.
6) Lørdag d. 13. juni: Bustur til Lolland, Richard Winthers museum og Dodekalitten.

 

Indbydelser til arrangementerne bliver udsendt som sædvanligt af kassereren så vidt
muligt i god tid før arrangementet, så I kan vurdere om det har interesse.
Generalforsamlingen bliver afholdt enten torsdag d. 26. marts eller 23. april kl. 19.00 i
Kulturhuset i Stenløse. Hvilken af dagene afhænger af om M/K-gruppen kan gennemføre
en udstilling.


Med venlig hilsen og på gensyn til arrangementerne


Lone Lunding
formand